அன்றாடத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் நுழைந்த கதை – 2

சிங்கப்பூரில் வெளிவரும் சிராங்கூன் டைம்ஸ் மாத இதழின் சூலை 2022ஆம் பதிப்பில் வெளிவந்தக் கட்டுரை. இதற்கு முந்தைய மாதக் கட்டுரையின் தொடர்ச்சி.

Continue reading