எழுத்துரு ஏன் முக்கியம்? – ஒரு கலந்துரையாடல்

எழுத்துரு ஏன் முக்கியம்? வெவ்வேறு வடிவங்களின் பயன்தான் என்ன? என்னென்ன புதிய மாற்றங்கள் தேவை போன்ற கேள்விகளைக் கொண்ட கலந்துரையாடல்.

Continue reading

அன்றாடத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் நுழைந்த கதை – 2

சிங்கப்பூரில் வெளிவரும் சிராங்கூன் டைம்ஸ் மாத இதழின் சூலை 2022ஆம் பதிப்பில் வெளிவந்தக் கட்டுரை. இதற்கு முந்தைய மாதக் கட்டுரையின் தொடர்ச்சி.

Continue reading